“Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах бие даасан сүлжээ (CRV)” сэдэвт хурлын тайлан

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн ажлын багийн Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах бие даасан сүлжээ” сэдэвт хурал (CRV)-ыг 2020 оны 6 сарын 12-нд 13:00 цагаас 15:00 цагийн хооронд ZOOM цахим хурлын програм ашиглан амжилттай зохион байгууллаа.

Тус хурлаар Ази, номхон далайн бүсийн CRV хэрэгжилт, хөрш улсуудын өнөөгийн түвшин, харилцан уяалдаа, МУ-ын агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ, түүний зохион байгуулалт мөн CRV нэвтрүүлэх төлөвлөлтийн талаарх танилцуулга хийгдэж, хэлэлцүүлэг явагдаж 1 шийдвэр, 1 шийдвэрлүүлэх асуудал гарсан. Тайланг дараахь линкээр татаж авна уу.

CRV-2 хурлын тайлан