MANPING-ийн ATM/MET ажлын хэсгийн хурлын зар

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг зохицуулах ажлын хэсэг (MANPING)-ийн дэд ажлын ажлыг хэсэг болох Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент болон цаг уурын анхдугаар хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09:00-12:00 цагийн хооронд ИНЕГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал болон хөтөлбөрийг тус тус хавсралтаар илгээж байна.

Хуралд ATM/MET дэд ажлын хэсгийн ажлын багуудын ахлагч, нарийн бичгийн дарга нар болон дараах албадын хэсгийн даргаас дээш албан тушаалтнууд идэвхитэй оролцоно уу. Үүнд:

  1. АНБЗГ
  2. НХҮА
  3. ХНАА
  4. НМҮА
  5. НУТА
  6. НЦУТ

Жич: Тус ажлын хэсгийн ажлын багуудын дарга нар хөтөлбөр, хэлэлцэх асуудлын дагуу IP, DP-г боловсруулан 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор khadbayar.tu@mcaa.gov.mnlkhagvajav.d@mcaa.gov.mn цахим хаягуудаар илгээнэ үү.