MANPING-ын ажлын хүрээнд “СИСТЕМ ДАЯАРХ МЭДЭЭЛЛИЙН МЕНЕЖЕМНЕТ(SWIM)-ийн ажлын баг”-ийн хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

Тус хуралд АНБЗГ, НУТА, НМҮА, МТИСХА, ОХЗЛ, НЦУТ байгууллагуудын нийт 23 төлөөлөгч оролцлоо. Хуралд дараах сэдвүүдээр илтгэлүүд тавигдаж, хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.

Үүнд:

Илтгэлийн сэдэв Илтгэгч
1. SWIM-ийн талаарх ерөнхий ойлголт НМҮА-ны дэд дарга Д.Үлэмж
2. SWIM-ийн талаар Ази номхон далайн бүсээс хийгдэж буй ажил, МУ-ын өнөөгийн байдлын талаар НМҮА-ны өгөгдлийн инженер У.Алтанцэцэг
SWIM-ийн бүтээгдэхүүний талаарх танилцуулга
3. AIXM-ийн ерөнхий ойлголт, одоогийн байдал НМҮА-ны НМЭ-ийн мэргэжилтэн Б.Болдбаяр
4. FIXM-ийн талаарх ерөнхий ойлголт, одоогийн байдал НУТА-ны менежер Г.Батбаяр
5. WXXM-ийн талаарх ерөнхий ойлголт, одоогийн байдал НЦУТ-ийн ЕТИнженер Г.Сүхбаатар
6. CRV-ын талаарх ерөнхий ойлголт, одоогийн байдал АНБЗГ-ын мэргэжилтэн Н.Эрдэнэсүх
7. SWIM-ийн хамтын ажиллагаа МТИСХА-ны мэргэжилтэн Б.Нямбаяр
Судалгаа
8. Survey on implementation of SWIM services НМҮА-ны дэд дарга Д.Үлэмж

Тус хурлын тайланг энд дарж үзнэ үү.