Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Монголын үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн хэрэгжилт, зохицуулалтын анхдугаар хурлын тайлан (MPBNICG-1)  2019/02/08 MPBNICG ажлын баг
2 Хурлын урилга  2019/01/24 А/б-ийн ахлагч Т.Хадбаяр
3 Хурлын хөтөлбөр  2019/02/01 А/б-ийн ахлагч Т.Хадбаяр
4 Ази, номхон далайн бүсийн PBN-ний өнөөгийн байдал, МУ-ын PBN-ний хэтийн төлөвлөлт  2019/02/01 А/б-ийн ахлагч Т.Хадбаяр
5 МУ-ын дээд агаарын зайн PBN-ний хэрэгжилт  2019/02/01 А/б-ийн нарийн бичгийн дарга Р.Одхүү
6 Нислэгийн журам  2019/02/01 А/б-ийн гишүүн Б.Төгсөө
7 Үзүүлэн  2019/02/01 MPBNICG ажлын баг