Иргэний нисэхийн эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, зохицуулалтын хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа