MANPING-ын ажлын хэсгийн төлөвлөгөөний дагуу 2019.04.02-ны өдрийн 14:00 цагт ИНЕГ-ын хурлын зааланд зохион байгуулагдах “Агаарын навигацийн холбооны үйлчилгээний зохицуулалтын” ажлын баг”-ийн хуралд оролцохыг урьж байна